Najlepsza lokata Styczeń 2017

Zaczynamy rok 2017! W tym roku mo?emy zobaczy? minimaln? obni?k? oprocentowania lokat. Wszystko przez to , ?e wzrost gospodarczy „> bardzo mocno hamuje. Szacuj?, ?e w tym roku nie osi?gniemy nawet 2% wzrostu PKB przy inflacji oko?o 1,3%. Inflacja oznacza, ?e Ci którzy nie korzystaj? z lokat bankowych, a trzymaj? oszcz?dno?ci w skarpecie strac? 1,3% si?y nabywczej swoich oszcz?dno?ci. Dlatego chocia?by dlatego warto nadal korzysta? z lokat. Pod koniec stycznia 2017 powinny pojawi? si? jakie? nowe oferty lokat, cho? szczerze nie spodziewam si? fajerwerków z wy?ej wspomnianej przyczyny. ?rednie oprocentowanie lokat bankowych inwestycyjnymi lub polisami bo z wi?kszo?ci takich inwestycji mo?na wyj?? na minus , pomimo „gwarancji kapita?u” i kusz?cych reklam oprocentowania na 4% i wi?cej. Takich „lokat” nie znajdziesz w moim rankingu lokat bankowych. Prognoza oprocentowania lokat bankowych

Powtarzam to jak mantr? – uwa?ajmy na „miny” czyli lokaty strukturyzowane ,  z funduszami inwestycyjnymi lub polisami bo z wi?kszo?ci takich inwestycji mo?na wyj?? na minus download putty brew , pomimo „gwarancji kapita?u” i kusz?cych reklam oprocentowania na 4% i wi?cej. Takich „lokat” nie znajdziesz w moim rankingu lokat bankowych.

Wi?cej w artykule: