Nest Lokata WitajPocztowe Konto 500+Lokata z rachunkiem

Nest Lokata Witaj

Oprocentowanie w skali roku 4%

Read More

Pocztowe Konto 500+

Oprocentowanie 4% w skali roku

Read More

Lokata z rachunkiem

Oprocentowanie w skali roku 3,50%

Read More

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ WYBIERAJĄC LOKATĘ BANKOWĄ?

Na co zwrócić uwagę wybierając lokatę bankową?

Rodzaj oprocentowania

Stałe oprocentowanie lokaty definiowane jest w momencie podpisania umowy z bankiem i obowiązuje przez cały okres jej trwania niezależnie od czynników rynkowych. Oprocentowanie zmienne natomiast zmienia się podczas trwania umowy wraz ze zmianami określonych w umowie wskaźników makroekonomicznych (do najczęściej spotykanych na polskim rynku wskaźników decydujących o wartości zmiennego oprocentowania lokat możemy zaliczyć wysokość stóp procentowych NBP oraz stawki lokat międzybankowych WIBOR).

Okres trwania lokaty

Zakładając lokatę warto dokładnie przemyśleć, na jaki okres czasu chcemy ulokować nasze pieniądze. Banki oferują nam wiele propozycji. Znajdziemy lokaty na miesiąc, kwartał, pół roku, rok, czy nawet lokaty dwuletnie. Powinniśmy przemyśleć na jaki czas możemy zamrozić naszą gotówkę. Jak wiadomo, im dłużej trzymamy pieniądze na lokacie, tym wyższe odsetki otrzymamy na koniec.

Częstotliwość kapitalizacji odsetek

Zysk z lokaty zależy nie tylko od wysokości oprocentowania, ale również od częstotliwości kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja to częstotliwość dopisywania odsetek do kapitału zgromadzonego na lokacie. Im częściej się ona odbywa, tym wyższy zysk przyniesie nam dana oferta.

Wartość lokowanych środków

Analizując oferty lokat bankowych zwracajmy uwagę na dolne i górne granice wpłacanego depozytu. Aktualnie wiele promocyjnych ofert kierowanych do klientów posiada ograniczenie, szczególnie jeśli chodzi o maksymalną kwotę środków jaką możemy zdeponować.

Produkty powiązane

Aby skorzystać z niektórych ofert lokat bankowych jesteśmy zmuszani do zakładania produktów powiązanych. Najczęściej banki obligują nas do zakładania rachunków osobistych. Zdarza się również, że aby skorzystać z bardzo atrakcyjnej oferty lokaty część środków, musimy ulokować na bardziej ryzykownych opcjach inwestycyjnych np. poprzez zakup jednostek funduszy inwestycyjnych.

Konsekwencje zerwania lokaty

Zdarzają się sytuacje kiedy jesteśmy zmuszeni do wcześniejszej wypłaty środków ulokowanych na lokacie bankowej. W takich wypadkach musimy liczyć się z konsekwencjami zapisanymi w umowie z bankiem. Najczęściej banki po prostu anulują wszystkie zgromadzone do tego czasu odsetki. Zdarzają się jednak także zapisy, które definiują dodatkowe opłaty za wcześniejsze zerwanie umowy.

LOKATA BANKOWA CO TO ZNACZY?

Lokata bankowa – nazywana również depozytem bankowym to produkt inwestycyjny oferowany przez banki i instytucje finansowe. Lokata ma na celu pozyskanie kapitału dla banku, który jest z kolei wykorzystywany do udzielania kredytów. […]

Read More
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ WYBIERAJĄC LOKATĘ BANKOWĄ?

Na co zwrócić uwagę wybierając lokatę bankową? Rodzaj oprocentowania Stałe oprocentowanie lokaty definiowane jest w momencie podpisania umowy z bankiem i obowiązuje przez cały okres jej trwania niezależnie od czynników […]

Read More
CO TO JEST KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE?

Konto oszczędnościowe to rachunek bankowy, który w przeciwieństwie do standardowego ROR-u, używanego co dzień, jest oprocentowany. Dzięki temu do kwoty zgromadzonej na takim koncie co miesiąc dopisywane są odsetki. Ile […]

Read More
10 PUŁAPEK KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

Konto oszczędnościowe z jednej strony pozwala elastycznie dysponować oszczędnościami, z drugiej zaś oferuje wysokie odsetki. Niestety, banki robią co mogą, by utrudnić życie osobom korzystającym z tego produktu. Bankier.pl przedstawia […]

Read More
CO TO SĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE?

Fundusz inwestycyjny – to instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez nas środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. W zależności od typu funduszu, większa część środków może być […]

Read More