Nest Lokata WitajPocztowe Konto 500+Lokata z rachunkiem

Nest Lokata Witaj

Oprocentowanie w skali roku 4%

Read More

Pocztowe Konto 500+

Oprocentowanie 4% w skali roku

Read More

Lokata z rachunkiem

Oprocentowanie w skali roku 3,50%

Read More

LOKATA BANKOWA CO TO ZNACZY?

Lokata bankowa nazywana również depozytem bankowym to produkt inwestycyjny oferowany przez banki i instytucje finansowe. Lokata ma na celu pozyskanie kapitału dla banku, który jest z kolei wykorzystywany do udzielania kredytów. Lokatę bankową można traktować jako pożyczkę klienta dla banku w zamian za odsetki – jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy.

Lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Przy pierwszej opcji po upływie terminu lokata jest automatycznie odnawiana. W przypadku tych drugich po upływie terminu środki zostają zwrócone klientowi.

Klient, który podejmie środki przed terminem okresu lokaty ponosi konsekwencje, z reguły w postaci utraty części bądź całości nagromadzonych odsetek.

Standardowa lokata to produkt obarczony niskim ryzykiem, ponieważ zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem bankowym wszystkie zdeponowane w bankach środki są chronione na mocy ustawy przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

LOKATA BANKOWA CO TO ZNACZY?

Lokata bankowa – nazywana również depozytem bankowym to produkt inwestycyjny oferowany przez banki i instytucje finansowe. Lokata ma na celu pozyskanie kapitału dla banku, który jest z kolei wykorzystywany do udzielania kredytów. […]

Read More
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ WYBIERAJĄC LOKATĘ BANKOWĄ?

Na co zwrócić uwagę wybierając lokatę bankową? Rodzaj oprocentowania Stałe oprocentowanie lokaty definiowane jest w momencie podpisania umowy z bankiem i obowiązuje przez cały okres jej trwania niezależnie od czynników […]

Read More
CO TO JEST KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE?

Konto oszczędnościowe to rachunek bankowy, który w przeciwieństwie do standardowego ROR-u, używanego co dzień, jest oprocentowany. Dzięki temu do kwoty zgromadzonej na takim koncie co miesiąc dopisywane są odsetki. Ile […]

Read More
10 PUŁAPEK KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

Konto oszczędnościowe z jednej strony pozwala elastycznie dysponować oszczędnościami, z drugiej zaś oferuje wysokie odsetki. Niestety, banki robią co mogą, by utrudnić życie osobom korzystającym z tego produktu. Bankier.pl przedstawia […]

Read More
CO TO SĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE?

Fundusz inwestycyjny – to instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez nas środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. W zależności od typu funduszu, większa część środków może być […]

Read More